Bliv Medlem

Green Key er turismens internationale miljømærke, som er startet i Danmark, men nu er udbredt i over 55 lande. Læs i denne del om miljøarbejdet, se hvilke virksomhedstyper som kan være medlem, og find ud af hvordan I ansøger om Green Key. Start med at læse 10 gode grunde til at være med i ordningen.

  1. Branchen har megen fokus på klima, ”det grønne” og ansvarlighed
  2. Det er ikke dyrt at deltage
  3. Det er ikke svært at ansøge, da alt bureaukrati er skåret væk
  4. Der stilles relevante krav, som ikke forringer servicen for kunderne
  5. Flere og flere kunder efterspørger miljømærkede produkter. Læs mere...
  6. Synergi med turismens internationale miljømærke, som er udbredt i fleste lande i verden
  7. Der spares på driftsomkostningerne og grønne afgifter minimeres
  8. Markedsført i relevante turistmedier
  9. Del af en ordning i medvind
  10. Modtager rådgivning og bliver en del af et netværk

Læs uddybningen af de 10 gode grunde...