Grønne møder og konferencer

Udover at booke mødet på et sted, som er mærket med Green Key (Den Grønne Nøgle), kan I benytte flere miljøtiltag både inden, under og efter arrangementet. Her er nogle gode bud:

Inden arrangement:

 • Send invitation og program på miljøvenligt papir eller med elektronisk post. Det samme gælder opfølgende materiale til de tilmeldte.
 • Udsend oplysning om offentlig transport til konferencestedet.
 • Tilskynd til samkørsel ved at fremsende deltagerliste.
 • Placer arrangementet i et passende størrelse lokale, så der ikke bruges for megen energi på et for stort lokale.
 • Bestil økologiske frugter/drikkelse.
 • Bestil isvand i kander frem for kildevand.
 • Bestil en vis mængde økologisk eller klimavenlig mad.

Under arrangementet:

 • Benyt elektroniske medier med hjemmeside eller apps, så deltagerne kan se præsentationer, deltagerliste, praktiske bemærkninger etc. på mobiltelefoner, tabs eller PC.
 • Deltagermappen og dens indhold bør være trykt på miljøvenligt papir.
 • Læg blokke og skriveredskaber, så deltagerne selv kan tage det frem for ved hver plads.
 • Tænd kun A/C eller varme i mødelokaler, når der er brug for det
 • Undgå brug af unødig lys - Dæmp eller sluk hele eller dele af lyset ved dagslys
 • Brug kun engangsemballage i særlige tilfælde (fx ved udeaktiviteter) og bestil i så tilfælde nedbrydelige produkter.
 • Giv deltagerne mulighed for at sortere deres affald - Spørg mødestedet om hvordan.
 • Læg evt. nogle gode miljøråd i deltagermappen.

Efter arrangementet:

 • Genbrug det udleverede materiale, som ikke er blevet brugt
 • Genbrug navneskilte
 • Sluk lyset og evt. ventilation eller A/C, når du forlader lokalet
 • Send præsentationer ud elektronisk opsat som "Uddelingskopier"