Vi tænker på miljøet - We think of the environment

Green Key Picture 8

We think of the environment and your comfort

You have chosen a Green Key business. This means that you are automatically helping to preserve the environment, as we meet Green Key’s stringent environmental requirements. We make it easier for you to care for the environment without it diminishing your experience and comfort.

Vi tænker på miljøet - og din komfort

Når du har valgt en Green Key/Grøn Nøgle virksomhed betyder det, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever op til Green Keys skrappe miljøkrav. Vi gør det lettere for dig at passe på miljøet uden at det går ud over din oplevelse og komfort.