Hvad koster din sommerferie i CO2?

Find ud af, hvad din ferie koster i drivhusgasser, og hvordan du kan kompensere.

Flyrejser.jpg

Når vi flyver eller kører bil, udleder vi store mængder CO2. Danskere udleder i gennemsnit 19 ton drivhusgasser om året, og heraf er 1 ton fra fly, i følge den grønne tænketank, Concito.

Så hvis vi skærer ned for flyvningen, kan vi hente en væsentlig reduktion i vores CO2-udledning. Og ellers kan du købe CO2-kompensation. 

Køb af CO2-kompensation

“Derfor kan køb af CO2-kompensation (på engelsk; off-setting) være en mulighed, ikke som erstatning for ens egen personlige indsats for at mindske sin udledning af drivhusgasser, men som et supplement,” står der i Concito rapport.

CO2-kompensation går ud på, at du støtter et klimavenligt projekt med et beløb, der svarer til din flyveturs CO2-udledning.

Det vil sige, at du betaler lidt mere for din flybillet, men de penge bliver så investeret i et projekt, der – omvendt flyveturen – binder CO2 fra atmosfæren. Det kan være projekter inden for vedvarende energi, træplantning eller andet.

Kriterier for køb af CO2-kompensation

  1. Kompensationen skal være ægte.Den skal købes gennem specificerede projekter.
  2. Kompensationen skal være additionel. Projektet skal være nyt og finansieres gennem køb af CO2 – det skal ikke være et projekt, der ville være lavet alligevel.
  3. Gode projekter laver en baseline.Man skal kunne læse sig frem til, hvor meget CO2 der spares (ifht. hvis projektet ikke var lavet). Vær varsom, hvis projektet lover for meget.
  4. Projekter bør være bekræftet af uafængige instanser, indgå i et register og løbende monitoreres under gennemførelsen af projektet. Ex. ved skovrejsning skal det kontrolleres, at skoven ikke fældes løbende.

Læs hele indlægget og rapport fra CONCITO...