Krydstogtsturisme skal være mere miljøvenlig

Danmark skal fortsat være et grønt foregangsland. Med regeringens klima- og luftudspillet ”Sammen om en grønnere fremtid” vil der også være fokus på turisme. Turister skal have mere ren luft, og skibsfarten og krydstogtsskibe skal forurene mindre.

CruiseShips.jpg

Skibsfarten er kilde til både luftforurening og drivhusgasser. Selvom udledningerne af svovl har været faldende i danske farvande, er der fortsat behov for en international indsats. Hertil kommer, at krydstogtturisme er stigende i Danmark – ikke mindst i Københavns Havn. Det er positivt for den danske turisme. Men der er samtidig et stigende antal klager over luftforureningen og støjen fra de store skibe.

Krydstogtturisme i Østersøen skal være mere miljøvenlig. Regeringen vil tage initiativ til et internationalt samarbejdsprojekt for at fremme mere miljøvenlig krydstogtturisme i Østersøregionen i samarbejde med erhvervet, myndigheder, turistorganisationer m.v. I det arbejde skal også overvejes muligheder for at udbrede anvendelsen af landstrøm i havne, så skibene kan slukke deres egne motorer. Regeringen vil samtidig undersøge mulighederne for at fremme fælles tiltag i internationale fora for nye krydstogtskibe for at fremme mere miljøvenlig krydstogtturisme. 

Se udspillet…