Bæredygtig turisme centralt i Wonderful Copenhagens nye anbefalinger for fremtiden

Nye analyser fra Wonderful Copenhagen: Bæredygtig turismeudvikling skal sikre fremtidens vækst

10cCopenhagen2030.jpg

Det spørgsmål er udgangspunktet for en række anbefalinger, som i sidste uge blev præsenteret på Københavns Rådhus. Anbefalinger, som Wonderful Copenhagen har formuleret på baggrund af et nyt, stort analyseprojekt, 10XCOPENHAGEN.

Wonderful Copenhagens anbefalinger med bæredygtighed:

  • 1 -Gøre bæredygtig turismevækst til del af Københavns langsigtede vision og commitment.
  • 2 - Sikre stærkt offentligt-privat partnerskab til at fremme bæredygtig turismevækst og finde nye måder at finansiere turismeudvikling, der afspejler vores fælles forpligtelse og ambition om at være international frontløber i forhold til bæredygtig turismevækst.
  • 4 - Udvikle byens overordnede fortælling og brand til brug for både offentlige og private aktører og med udgangspunkt i Københavns globale førerposition og lokale ansvar ift. bæredygtighed og bæredygtig udvikling. Fortælling og brand skal kunne udfoldes på tværs af store internationale events og øvrige anledninger, hvor København har verdens opmærksomhed rettet mod sig.
  • 8 - Inkludere bæredygtig turismevækst som relevant element i byplanlægning og som positivt redskab til at styrke by- og lokalområders attraktivitet for både lokale og besøgende.
  • 12 - Bruge værtskab af C40 topmødet 2019 som platform for København til at sætte bæredygtig turisme på den internationale dagsorden.
  • Anbefaling sætter fokus på at inspirere turister til en adfærd, der i højere grad matcher de lokales ønsker i forhold til de besøgende, herunder hensyn til miljøet, at besøgende bevæger sig rundt til flere bydele og gør en indsats for at følge lokale normer.

Læs hele historien her...

Læs de samlede anbefalinger...