Hvem står bag?

Green Key er en selvstændig international mærkningsordning. Miljølæreorganisationen FEE, der også står bag andre mærkningsordninger som fx Blå Flag, står for det internationale arbejde. Den internationale styregruppe er en bestyrelsen, der udstikker retningslinjerne, procedure og vedtager alle kriterier. Styregruppen er sammensat af to repræsentanter fra FEE og to fra turistbranchen. Den daglig ledelse forestås af den internationale koordination, som sidder i et FEE sekretariatet i Danmark.

I Danmark

Som den øverste myndighed i Danmark er der dannet en styregruppe. Den består af de to ejere HORESTA og Campingrådet (tidligere også DANHOSTELHI/Halinspektørforeningen (siden 2005), Friluftsrådet (organiserer alle natur NGO’er i Danmark) og VisitDenmark. Miljøstyrelsen deltager som observatør med indflydelse på procedure og kriterier, men uden indflydelse på hvem der får tildelt Green Key. Denne sammensætning sikrer et godt fagligt input til drift og udviklingen af miljømærket uafhængig af særlige erhvervsinteresser.

Det er styregruppen som fastsætter, udvikler og kontrollerer de kriterier, som lægger til grund for ordningen. De står for den endelige godkendelse af virksomhederne, hvilket sker via en elektronisk godkendelsesprocedure eller på de 2 årlige møder.

Læs: Fra kælder til verden - Historisk dokument fra 2015 om en dansk opfindelse, der nu findes på 2500 turistvirksomheder i 52 lande