Sjællandogbæredygtigturisme

Bæredygtighed i ny udviklingsplan for turisme på Sjælland

Turismeomsætningen på Sjælland og øerne skal stige til 15 mia. kr. i 2025, men det skal ske på en bæredygtig måde ifølge ny udviklingsplan

En ny udviklingsplan for Sjælland og øerne skal forløse et stort potentiale og øge turismeomsætningen frem til 2025 med to mia. kr. – til gavn for både borgere og besøgende - og miljøet.

VISION 2025 er klar:

Sjælland og øerne skal være en markant national spiller, drevet af stærke turismemæssige kraftcentre og unikke oplevelser med national og international appel. Turismen skal være drivkraft for bæredygtig vækst på hele Sjælland og øerne og grundlag for levende lokalområder og erhvervsudvikling. Og Sjælland og øerne skal være frontløber for at udvikle Danmark som bæredygtig turismedestination.

Et af pejlemærkerne er at turisme skal bidrage til den grønne og bæredygtige omstilling og en reduktion af drivhusgasudledningerne. De miljømæssige konsekvenser af turismen skal reduceres, og den naturvenlige turisme skal fremmes.

Bæredygtighed slår igennem

I udviklingsplanen står, at hensynet til bæredygtighed vil slå igennem. Samtidig med at der har været en global vækst i turismen, begynder nye tendenser at formes.

Klimaforandringer og bæredygtighed er blevet en stadigt større del af bevidstheden, hvilket kommer til udtryk i nye forbrugsmønstre, alternative ferietyper og et større fokus på forskellige rejseformers klimaaftryk.

Samtidig oplever mange nordeuropæere, at de sydeuropæiske somre er for varme, mens det tempererede nordiske klima er mere oplagt til en ferie. Endelig bliver tryghed og renlighed vigtige parametre som konsekvens af udbruddet af coronavirus.

Udviklingsprincipper for en bæredygtig turisme

Udviklingsprincipperne sætter retningen for en fremtidig bæredygtig turismeudvikling på Sjælland og øerne, der balancerer hensynene til miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed og bidrager til opfyldelsen af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

Det gælder særligt mål 8. Anstændige jobs og økonomisk vækst, 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund, 15. Livet på land og 17. Partnerskaber for handling.

Her er de seks udviklingsprincipper

  • Koncentrer udviklingen – skab kritisk masse
  • Beskyt og benyt
  • Øg kvaliteten 
  • Styrk de lokale særkender og kvaliteter
  • Tænk i flere sæsoner
  • Sammentænk investeringer – skab en positiv spiral

Udviklingsplan for Sjælland og øerne

Udviklingsplan for Sjælland og øerne bygger på en omfattende kortlægning og analyse af potentialer. Planen er resultatet af en involverende proces og dialog, som har involveret destinationsselskaberne, politikere og medarbejdere fra de involverede kommuner, udvalgte erhvervsaktører og kulturinstitutioner samt nationale brancheorganisationer og relevante ministerier og styrelser.

 

Læs hele planen her...