CVS Udefra

Københavns Turistinformation får bæredygtighedscertificering

Copenhagen Visitor Service, bedre kendt som Københavns Turistinformation, bliver som den første turistinformation i Danmark certificeret som Green Tourism Organization.

Green Tourism Organization er en ordning for organisationer inden for turisme, der har et særligt fokus på bæredygtighed. Københavns Turistinformation, Copenhagen Visitor Service, har netop fået certificeringen, som HORESTA og Friluftsrådet står bag.

Med certificeringen bliver Copenhagen Visitor Service en del af et fornemt grønt selskab, som bl.a. omfatter Visit Aarhus, Visit Aalborg, Wonderful Copenhagen og en lang række hoteller.

”Lige fra jeg trådte ind ad døren i Københavns Turistinformation, kunne jeg mærke medarbejdernes og ledelsens engagement og fokus på bæredygtighed. De havde allerede iværksat mange gode miljøtiltag – både i forhold til deres egen drift, forslag til oplevelser for turister i København og i forbindelse med deres aktiviteter ude i byen,” udtaler Mikal Holt Jensen, som er sekretariatsleder for Green Tourism Organization i HORESTA. Han tilføjer:

”Copenhagen Visitor Service har hurtigt fanget den grønne tråd i forhold til at leve op til Green Tourism Organizations krav og er derfor et oplagt medlem af den grønne bevægelse inden for turisme.”

I Copenhagen Visitor Service, som er en del af Københavns Kommune, er man meget glad for at kunne kalde sig en Green Tourism Organization, men arbejdet med bæredygtig turisme er først lige begyndt, og ambitionerne er endnu større, udtaler kultur- og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde:

”Arbejdet med bæredygtighed i Copenhagen Visitor Service har for alvor taget fart, og det er glædeligt, at byens turistservice nu er blevet certificeret som en Green Tourism Organization. Min ambition er, at den bæredygtige turisme skal blomstre i København. Københavns Kommune skal gå foran og arbejde endnu mere målrettet med bæredygtighed bl.a. hos vores mange partnere. Vi skal genrejse turismen efter Corona, men det skal ske på en bæredygtig måde af hensyn til klimaet og borgerne i byen.”

Det er i mødet med gæsten, i guideprodukter og samtaler, at turistinformationen har indflydelse på, hvordan gæsterne bruger byen. Derfor har Copenhagen Visitor Service et gennemgående fokus på at formidle byens bæredygtige tiltag til byens gæster. Copenhagen Visitor Service fremmer bl.a. miljøbevidst og hensynsfuld adfærd med 10 råd til de rejsende med fokus på blandt andet offentlig transport, pant, lokale råvarer, m.v. 

HORESTA og Copenhagen Visitor Service glæder sig til at arbejde tættere sammen om udviklingen af den bæredygtig turisme. Blandt andetafholdes en 24-timers Sustainable Tourism Challenge den 2.-3. oktober, hvor danske og herboende internationale studerende sammen skal udvikle nye, bæredygtige løsninger,der skaber rammerne for en succesfuld og bæredygtig genstart af turismen. Case-challengen afholdes i de historiske og smukke lokaler i Københavns Universets Bibliotek i Fiolstræde og er et samarbejde mellem Københavns Kommune, Københavns Universitet og Studenterhuset.

Fakta om Copenhagen Visitor Service:

  • Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune har siden 2015 haft ansvaret for byens officielle turistinformation, Copenhagen Visitor Service (CVS).
  • CVS får årligt besøg af over 400.000 gæster i centeret på Vesterbrogade. CVS har skabt et digitalt oplevelsescenter, der har været medvirkende til, at København i 2018 blev udnævnt til Europas bedste digitale destination. Digitale produkter som Know Your ’Bro understøtter balancen i byen ved at medvirke til spredning af gæster, turistoplevelser og bæredygtigt forbrug over hele byen. Copenhagen Visitor Service (CVS) servicerer årligt 100.00 besøgende i via digitale kanaler. Derudover servicerer CVS via den mobile gæsteservice ca. 150.000 gæster årligt på centrale knudepunkter rundt omkring i byen eks. lufthavnen, kongresser, større sports- og kulturevents, krydstogtkajen mv.
  • CVS yder også mobil service på byens knudepunkter, så man har hånd i hanke med de rejsende, der skal have transporthjælp eller søger gode råd direkte ved ankomst. CVS har i 2017-2020 serviceret 848 krydstogtanløb, 15 større kongresser og events som VM i ishockey, VM i håndbold og C40. Behovet forøges med udsigt til flere store events i København i de kommende år.  CVS har desuden styrket modtagelsen over hele byen med etablering af 13 decentrale turistinformationer på større museer, shoppingcentre, biblioteker, ved kanalrundfarten mv.
  • CVS har knap 100 partnere, som til sammen repræsenterer et bredt udsnit af oplevelseserhvervet i hele Greater Copenhagen. CVS har bl.a. etableret partnerskab med en lang række destinationer på Sjælland og Øerne og indledt samarbejde om dagsture. Dette er med til at sprede turismens positive effekter i hele regionen