Header Keynews

KeyNews nr. 1 - Marts '13

I dette nyhedsbrev: Bornholm øger med Radisson Blu Fredensborg og Griffen - Inspirationsmøde om affald den 30. april - Miljøopgørelse med 400 produktenheder - HORESTA høringssvar om nye Svanekriterier - Opslag af energimærkning i større bygninger - Temadag om vandbesparelser og affaldssortering - Hold øje med nye faresymboler for kemikalier - Rent vand fra hanen i Marokko

Bornholm øger med Radisson Blu Fredensborg og Griffen

Efter et intenst og målrettet miljøarbejde er Bornholm Hotels to hoteller Radisson Blu Fredensborg Hotel og Hotel Griffen i Rønne nu mærket med Green Key. Hotel Griffen er i øjeblikket under ombygning, så hotellet fremstår endnu mere energi- og miljøvenligt, når det modtager sommerens gæster.

Radisson Blu Fredensborg Hotel er det første Radisson Hotel, der får Green Key i Danmark. På internationalt plan er det Rezidors fortrukne miljømærke med 124 mærkede hoteller, hvoraf 83 er Radisson hoteller. På Bornholm har Siemsens Gaard længe været med i Green Key, mens Rønne Idrætshal kom med i 2012 og allerede har opnået mange energibesparelser.

Inspirationsmøde om affald den 30. april

Hvordan spares penge på affaldshåndteringen? Hvordan opnås den rette sortering? Hvad er den eksisterende og kommende lovgivning på affaldsområdet? Flere virksomheder opnår ikke de miljømæssige og økonomiske besparelser, der findes ved en optimering af affaldshåndteringen. Samtidig er reglerne for affald komplicerede og ændre sig løbende.

Derfor holder HORESTA et medlemsmøde, hvor der bliver sat fokus på affald. Mødet er gratis for HORESTA medlemmer og tilmelding kan ske på holt@horesta.dk. Læs mere…

Miljøopgørelse med 400 produktenheder

Green Key offentliggør nu en omfattende vurdering af miljøbelastningen af over 400 produktenheder, som ligger til grund for kriterierevisionen 2012. Opgørelsen giver en beskrivelse af in- og output fra forskellige dele af en turistvirksomhed som et hotel. Hver produktenhed er kategoriseret og ratet ud fra miljøbelastning. Samtidig gives der forslag til forbedringstiltag og beskrivelse af hvilke kriterier, der dækker præcis denne produktenhed. Vurderinger og analyser er samlet i et dokument ”Livscyklusfokus for Green Key kriterier 2012”. Hente skema og dokument…

HORESTA høringssvar om nye Svanekriterier

HORESTA er blevet bedt om at kommentere de nye svanekriterier, som træder i kraft i 2014. Her er de overordnede kommentarer:

  • Svanen og Blomsten bør nærme sig hinanden, da de administreres af samme virksomhed.
  • HORESTA er glad for, at konferencedelen også er kommet ind under mærkningen.
  • Der er stor ros til opgarderingen af maddelen, hvor der bl.a. fokuseres på truede fisk- og krebsearter.
  • HORESTA er ikke begejstret for, at der stilles entydige krav om, at miljømærkede produkter kun må være mærket med Svanen eller Blomsten. Andre anerkendte mærker må også kunne bruges.
  • RPS-analysen i rapporten har nogenlunde fundet frem til de rette indsatsområder på trods af manglende målrettet livscyklusanalyse (LCA) på et eller flere konkrete hoteller.
  • I baggrundsrapporten fremgår det, at miljøkravene har fokus på driften af virksomheden og ikke bygningerne. Alligevel opsættes en grænseværdi for energiforbruget, hvilket kan udelukke nogle virksomheder, som ikke ejer bygningen eller hvis den er fredet.
  • HORESTA mener trods forenklingen af beregningsmetoderne, at ordningen fortsat er svær gennemskuelig og foreslår af hensyn til deltagere og gæsterne en mere simpel beregningsform.

Læs hele høringssvaret...

Opslag af energimærkning i større bygninger

Energimærkning af bygninger til handel og service er lovpligtig. Fra 1. januar 2013 er der krav om opsætning af en udført og fortsat gyldig energimærkning i bygninger, hvor et samlet etageareal er på over 600 m2 og som ofte besøges af offentligheden. Det gælder for eksempel butikker og butikscentre, supermarkeder, restauranter, teatre, banker og hoteller. Kravet udvider ikke pligten til energimærkning af disse bygninger, men foreskriver, at den skal opsættes på et sted, der er synligt for offentligheden. Manglende energimærke og opsætning heraf kan straffes med bøde.

Samtidig giver en kommende bekendtgørelsen Energistyrelsen hjemmel til at udstede administrative bødeforelæg til ejeren af en bygning ved manglende energimærkning. Adgangen til at give administrative bøder bliver en del af det system, som Energistyrelsen har til rådighed ved håndhævelse af reglerne.

Efter loven kan Energistyrelsen allerede i dag give påbud og politianmelde eventuelle overtrædelser. Læs mere…

Temadag om vandbesparelser og affaldssortering

HI afholder den 10. april en temadag om optimering af vandforbruget og affaldshåndteringen i samarbejde med Tandrup Water Solutions og Rubæk & Co. Begge emner er meget aktuelt for Green Key virksomheder.

Idrætsanlæg, der er med i Green Key eller som er på vej, vil få gode ideer og gode råd om vand og affald. Dagen afholdes hos Tandrup Water Solutions i Allerød og tilmelding skal ske på ap@h-i.dk senest den 21. marts 2013 ‎. HI holder også ERFA-mødet i Rødovre den 20. marts og den 20. juni et Green Key kursus for idrætsanlæg på Glostrup Idrætspark.

Hold øje med nye faresymboler for kemikalier

EU har vedtaget nye symboler for mærkning af farlige kemikalier og produkter. Fra 1. december 2012 skal alle enkeltstoffer i butikker mærkes efter de nye regler, mens blandet kemi som rengøringsmidler og maling kan benytte både de nye og gamle symboler indtil 2015. Den største ændring er, at symbolerne får ny ramme og farve. I stedet for den kendte firkant med orange baggrund får symbolerne en rød ramme på højkant og hvid baggrund. Selve symbolet bliver i de fleste tilfælde ikke ændret væsentligt. Når du bruger og opbevarer kemikalier, er det en god ide at følge disse råd: undgå omhældning af kemikalier følg anvisningerne på etiketten undgå at udsætte hud, øjne og lunger for kemikalier tænk på miljøet når du smider væk. Læs mere i brochuren her…

www.deoversetefaresymboler.dk er der film om faresymboler.

Rent vand fra hanen i Marokko

Rent vand fra hanen er naturligt i Danmark, men ikke i mange andre lande. På den internationale Facebook side kan du se sjove historier med ”Best Practice” fra Green Key virksomheder rundt om i verden. Der er bl.a. videoer fra Bulgarien, England, Portugal og Marokko. Videoen fra Marokko handler om, hvordan de har erstattet vand i plastflasker med renset vand fra hanen. Se videoen...

Der er nu mere end 2100 Green Key virksomheder i 41 lande. De sidste lande som er kommet med Malta, Spanien og Egypten. Glædelig jul og grønt nytår