COLOURBOX1770901.jpg

3,3 mio. til kampen mod madspild

Nu kan du søge op til 500.000 kr. til projekter, der kan minimere madspild i alle led fra jord til bord. Fristen er 5. september.

Det er anden gang, at der nu kan søges penge til minimering af madspild. Første gang var i 2016, og projekterne fra dengang er nu ved at blive gennemført.

Formålet med puljen er at støtte innovative og nytænkende projekter, der har potentiale til at danne best practice, som kan opskaleres til en bredere målgruppe eller som har et større mængdemæssigt potentiale. Formålet er også at understøtte samarbejde mellem forskellige aktører, der arbejder med at reducere madspildet i Danmark.

Puljen kan søges af virksomheder, myndigheder, institutioner, organisationer, foreninger og enkeltpersoner

Læs om puljen...