kayak-republic-miljoekajakken-copenhagen.jpg

350 kg skrald samlet på en dag i Københavns kanaler

Du kan nu leje en gratis tur i en miljøkajak under den forudsætning, at der indsamles affald, og at oplevelser i kajakken deles på sociale medier.

På St. Patrick's Day den 17. marts samlede 40 kajakroer 350 kg skrald i Københavns kanaler.

I løbet af 2017 benyttede mere end 800 frivillige Miljøkajakken i København og mere end 3,5 tons affald blev indsamlet. Siden da foreningen Miljøkajakken åbnet op I Aarhus og afholdt en række aktiviteter med fokus på indsamling af affald.

NGO´en GreenKayak er et miljøinitiativ der har til formål at mindske affaldsmængderne i vandmiljøer – lokalt og globalt – gennem vidensdeling, formidling, netværksskabelse og interagerende aktiviteter målrettet mod initiativer der fokuserer på by- og naturområder med mindre affald.

Læs mere...