Events.jpg

Festivaler fokuserer på bæredygtighed

Flere festivaler har fokus på bæredygtighed. Roskilde Festival har gjort det længe, og Northside sigter nu efter at blive Europas mest bæredygtige festival.

Dansk turisme har stor gavn af festivalers fokus på bæredygtighed - både i forhold til de gæster som deltager. Men det er også med til at styrke Danmarks image, som en grøn og bæredygtig destination.

Og det giver god mening, da mange af gæsterne sætter pris på det. 

Næsten 9 ud af 10 af Northsides festivalgæster finder det "vigtigt" eller "meget vigtigt", at dele eller hele udvalget af mad er økologisk, viser festivalens bæredygtighedsrapport. 

Northside er således den festival, hvor næstflest af gæsterne vægter økologien højt. Kun Copenhagen Jazz Festival har et mere økologihungrende publikum, idet 41,1 pct. finder et økologisk udvalg “vigtigt” eller “meget vigtigt”. Roskilde Festivals publikum er nr. tre med 40,1 pct.

Læs mere på Økologisk Landsforening...