For at blive mærket med Green Key kræver det, at virksomheden lever op til en række stramme miljøkrav. Det er Green Keys kriterier.

Der er i dag udviklet og vedtaget kriterier for de forskellige virksomhedstyper inden for turismeerhvervet. Det drejer sig om hoteller, konferencesteder og vandrehjem, mens der findes søsterordninger til campingpladser, restauranter, idrætsanlæg og turistorganisationer.

Kriterierne vedtages internationalt af FEE og den internationale styregruppe efter høringer i de enkelte lande. Det er tilladt i de enkelte lande at skærpe kriterierne yderligere i forhold idrætsanlæg.til de internationale krav. Det har Danmark gjort ved at styregruppen har godkendt de strammeste kriterier blandt Green Key landene.

Kriterierne er udviklet ud fra 12 hovedområder, som energi, vand, bæredygtig mad etc. Men fra 2017 blev CSR tilført som det 13. hovedområde.

Der findes:

  • Obligatoriske kriterier, som skal opfyldes
  • Pointkriterier kriterier, hvor 30 % af pointene skal opfyldes