For at blive mærket med Green Key kræver det, at virksomheden lever op til en række stramme miljøkrav. Det er Green Keys kriterier.

Der findes:

  • Obligatoriske kriterier, som skal opfyldes
  • Point kriterier, hvor 40 % af det samlede antal af pointene skal opfyldes fra 2022

Stramning fra 2022

Green Key har vedtaget en markant stramning af kriterierne, som træder i kraft i 2022. Siden Green Key startede i Danmark for over 25 år siden har ordningen holdt sig aktuelt ved løbende at forbedre sig og hæve barren for at være med. I de senere år har der været større stramninger af kriterierne cirka hvert 5 år.

Læs: Information om og guide til arbejdet med de reviderede Green Key kriterier.

Hent de reviderede kriterier for 2022 her...

Internationale kriterier med nationale tilpasninger 

Kriterierne vedtages internationalt af FEE og den internationale styregruppe efter høringer i de enkelte lande. Det er tilladt i de enkelte lande at skærpe kriterierne yderligere i forhold de internationale krav. Det har Danmark gjort ved at styregruppen har godkendt de strammeste kriterier blandt Green Key landene.

Kriterier siden 2017

Kriterierne er udviklet ud fra 12 hovedområder, som energi, vand, bæredygtig mad etc. Men fra 2017 blev CSR tilført som det 13. hovedområde.