Hvis en virksomhed ikke lever op til alle krav eller ikke indsender passende dokumentation, får de besked på at sørge for, at der bliver sat gang i aktiviteter, så virksomheden igen lever op til alle krav. I sidste ende kan Juryen tage Green Key fra virksomheden, hvis den ikke lever op til sine forpligtelser.