Mange idrætsanlæg i Danmark har længe været med i Green Key, der viser, at anlægget gør en indsats for at passe på miljøet og som primært kendes for hoteller. Men nu er ordningen blevet voksen nok til at klare sig selv og flytter derfor hjemmefra under navnet Green Sport Facility.

OM GREEN SPORT FACILITY
Green Sport Facility er et miljømærke for idrætsanlæg, som sportshaller, svømmeanlæg, sportspladser, skøjtehaller og arenaer. Ordningen er en søster-ordning til Green Key, som findes på hoteller og som følger samme tankegang, principper og kontrolforanstaltninger.

Ordningen belønner anlæg, der tænker bæredygtigt og gør en ekstra indsats for at passe på miljøet og lokal området. Det sker ved både at gøre en indsat i forhold til eget anlæg, men også ved at informere og arbejde for at brugere, foreninger og samarbejdspartnere bidrager til og støtter op om det bæredygtige arbejde.

TIDLIGERE INDSATS VIA GREEN KEY
I 2004 indgik HI (Halinspektørforeningen) samarbejde med Green Key sekretariatet om mærkning af idrætsanlæg med tilpassede kriterier. Sidenhen har denne del af Green Key vokset sig stor og i dag er der 74 anlæg med i ordningen, og mange tusind kilowatt og kubikliter vand er i årenes løb sparet på de danske anlæg.

BRUGERNE SKAL HJÆLPE MED AT VÆRE GRØNNE
Brugerne af idrætsanlæg gør allerede en indsats ved at benytte et anlæg med Green Sport Facility, men i fremtiden fokuseres mere på, hvad brugere og besøgende kan også hjælpe med.

MERE INFORMATION
Kontakt HI eller sekretariatsleder Mikal Holt Jensen på holt@horesta.dk. Se mere på www.green-key.dk/greensportfacility og snart www.greensportfacility.dk.