Danmark har fået verdens måske første miljømærkning målrettet direkte til turistorganisationer. Det hedder Green Tourism Organization.


 
Bæredygtig turisme
Verden har øget fokus på bæredygtig turisme, og antallet af miljømærkede virksomheder er stigende – fx indenfor Green Key.
 
Turistorganisationerne spiller en central rolle for turismen og er i høj grad medvirkende til, hvor og hvordan turister vælger at holde møder, ferie og fritid. Derfor er det oplagt at styrke den grønne indsats overfor jeres gruppe af virksomheder.
Green Tourism Organization er et nyt værktøj til at sætte fokus på den bæredygtig turisme. Indsats kan samtidig markedsføre og brande organisation og destinationer på det bæredygtige område og vigtigst af alt give yderligere bidrag til at opnå FNs verdensmål.
 
Bygger på Green Key koncept
Foreningen af Danske Turistchef var sammen med Frilufsrådet og HORESTA  med til at skabe Green Key, som er udbredt i over 55 lande og tildelt knap 3.000 turistvirksomheder. Erfaringer fra Green Key bruges som fundament for den nye ordning. Da Green Key primært fokuserer på konference- og overnatningssteder og især hoteller, er der behov for en ordning.
 
HORESTA har derfor sammen med Friluftsrådet  valgt at oprette en klon af Green Key målrettet turistorganisationer under navnet ”Green Tourism Organization”, da der i Danmark vurderes at være grobund og et behov for at  fremme bæredygtig turisme og en mulighed for at brande turistorganisationer og jeres indsats.

Global Destination Sustainability-index
Mange turistorganisationer benchmarker sig med andre turistorganisationer fra hele verden om deres bæredygtige indsats i Global Destination Sustainability-index (GDS-index - www.gds-index.com). I indekset giver det ekstra point, hvis turistorganisationen selv er miljømærket. Green Tourism Organization skal imødekomme, at der mangler mærkningsordninger målrettet turistorganisationer.
 
Troværdig ordning...
For HORESTA og Frilufstrådet er det vigtigt, at det er en troværdig ordning, og derfor bygges der på et anerkendt koncept som Green Key, hvor der er strikse kriterier, en troværdig ansøgnings- og kontrolproces og hvor ansøgerne behandles og godkendes af en Jury. Ordningen vil både have fokus på, hvad turistorganisationen gør på deres domicil og deres indsats overfor samarbejdspartnere og i området.
 
...og tæt på branchen
Men det er vitalt, at ordningen er tæt på branchen og er nem at gå til, markedsføre og forstå for gæsterne, og derfor fremmes ordningen i samarbejde med turistorganisationer.