Alle turismevirksomheder inden for de virksomhedskategorier, som der allerede eksisterer kriterier for, såsom hoteller, vandrehjem, og konferencesteder kan søge om at få tildelt Green Key.

Selve ansøgningsprocessen

  • I starter med at hente kriterierne her på siden
  • Gennemse om det er noget for jer eller som I kan leve op til.
  • Få tilsendt et elektonisk skema ved at sende en mail med virksomhedens navn, dit navn og mail-adresse til greenkey@horesta.dk.
  • Begynd at udfylde skemaet og gem løbende.
  • Indsaml og udarbejd dokumentationsmateriale.
  • Når I er klar indsendes materiale til sekretariatet .
  • I får herefter et konsulentbesøg, hvor kriterierne og stedet gennemgås. - Besøget planlægges i forbindelse med andre besøg i området.
  • Herefter er I i tæt dialog med sekretariatet og i fællesskab lægges en strategi for, hvordan de kriterier, som ikke opfyldes, kan opfyldes.
  • Virksomheden retter ansøgningsskemaet til og vedhæfter eller sender tilhørende dokumentation, såsom miljøpolitik og -handlingsplan, affaldsplan, energimærkning, data om rengøringsprodukter etc.
  • Når sekretariatet vurderer, at alle kriterier er på plads, udarbejdes en indstilling til Green Keys Jury, som foretager den endelige godkendelse.

Tidshorisont

Tidshorisonten for en mærkning (fra første kontakt til evt. godkendelse) varierer. Det afhænger af hvor langt virksomheder er nået i forvejen med ansøgningen, efterlevelsen af kriterierne og dokumentationen. Det trin, som er længst tidsmæssigt, er at gøre virksomheden parat til en indstilling.

Selve indstillingen og evt. godkendelse tager omkring en måned afhængig af stedet.

Hent kriterierne for Green Key

Dokumentation til ansøgningen. (se til højre på pc og nedenfor på telefon og tablet)

Læs mere om udviklingen af kriterierne...