Green Key kan tildeles hoteller, konferencesteder, kroer, feriecentre, vandrerhjem, campingpladser, restauranter og idrætsanlæg.

  • Hoteller, Danhostels, konferencesteder, feriecentre, campingpladser og restauranter skal henvende sig til:
    Horesta, Vodroffsvej 32, 1900 Frederiksberg C, mail green-key@horesta.dk og tlf. 35 24 80 80.

  • Haller, svømmehaller, grønne anlæg og issportshaller skal henvende sig til: 
    HI, Solrød Center 57, 2680 Solrød Strand, mail ap@h-i.dk og  tlf. 56 14 74 44, som videreformidler kontakt til rette vedkommende.

Det samlede sekretariat ligger i HORESTA, så alle spørgsmål om Green Key kan rettes dertil.

Læs mere om miljøarbejdet i forbindelse med Green Key i KeyNotes 2012.