Det skal ikke være dyrt at profilere miljøindsatsen og ofte tjener medlemsgebyret sig hurtigt hjem i form af øget eller fastholdelse af omsætningen og ved at minimere driftsomkostninger.

Det årlige gebyr for Green Key er holdt lavt sammenlignet med andre mærker på markedet, og det er gratis at ansøge om Green Key.

Justering af gebyr fra 2020 frem til 2022

Green Keys gebyr har stort set været uændret siden ordningens start for over 20 år siden, og der er nu brug for at foretage en tilpasning af gebyret, så det kan dække omkostningerne ved ordningen og i højere grad matche værdi og indhold.

Gebyret vil fremadrettet være på niveau med gebyret i de øvrige nordiske lande og vil fortsat være prisførende i forhold til andre miljømærker i branchen.

 • Den tidligere pris indeholdte et grundgebyr på kr. 4.500 plus et værelsesgebyr på kr. 40 pr. værelse.

 • Fremadrettet vil prisen være et grundgebyret på kr. 6.000 i 2020 (stigende til kr. 6.500 i 2021 og kr. 7.000 i 2022) plus et værelsesgebyr på kr. 40 i 2020 (stigende til kr. 43 i 2021 og kr. 44 i 2022).
 • Den eksisterende kæderabat pr. enhed på kr. 3.000 for kæder defineret ved en fælles ledelse og mere end 4 enheder fastholdes uændret.
 • Der introduceres en rabat på 10 % for medlemmer af HORESTA.
 • For konferencesteder er gebyret i dag kr. 4.500 og vil i 2020 blive justeret i forhold til størrelse være på henholdsvis
  • Kr. 5.000 for konferencesteder under 5.000 kvm
  • Kr. 10.000 for konferencesteder over 5.000 kvm og under 20.000 kvm 
  • Kr. 15.000 for konferencesteder over 20.000 kvm
 • Der indføres fra 2020 et opstartsgebyr for nye Green Key certificerede virksomheder på kr. 5.000.

Gebyr for campingpladser

Gebyr for idrætsanlæg

 • Kontakt HI (Halinspektørforeningen)

Kontaktinformation