Det skal ikke være dyrt at profilere miljøindsatsen og ofte tjener medlemsgebyret sig hurtigt hjem i form af øget eller fastholdelse af omsætningen og ved at minimere driftsomkostninger.

Det årlige gebyr for Green Key er holdt lavt sammenlignet med andre mærker på markedet, og det er gratis at ansøge om Green Key.

Justering af gebyr fra 2020 frem til 2022

Green Keys gebyr har stort set været uændret siden ordningens start for over 20 år siden, og der er nu foretaget en tilpasning af gebyret, så det dækker omkostningerne ved ordningen og i højere grad matcher værdi og indhold.

Gebyret vil fremadrettet være på niveau med gebyret i de øvrige nordiske lande og vil fortsat være prisførende i forhold til andre miljømærker i branchen.

 • Fra 2022 er grundgebyret på kr. 7.000 plus et værelsesgebyr på kr. 44.
 • Der er en kæderabat pr. enhed på kr. 3.000 for kæder defineret ved en fælles ledelse og mere end 4 enheder og hvor alle kædens overnatningssteder er med i Green Key.
 • Der er en rabat på 10 % for medlemmer af HORESTA.
 • For konferencesteder er gebyret i dag justeret i forhold til størrelse:
  • Kr. 5.000 for konferencesteder under 5.000 kvm
  • Kr. 10.000 for konferencesteder over 5.000 kvm og under 20.000 kvm 
  • Kr. 15.000 for konferencesteder over 20.000 kvm
 • Der er indført et opstartsgebyr for nye Green Key certificerede virksomheder på kr. 5.000.

Tidligere deltagergebyr:

 • Den tidligere pris indeholdte et grundgebyr på kr. 4.500 plus et værelsesgebyr på kr. 40 pr. værelse.

 • Henover 3 år blev grund- og værelsesgebyr justeret. Grundgebyret var på kr. 6.000 i 2020 stigende til kr. 6.500 i 2021 og kr. 7.000 i 2022 plus et værelsesgebyr på kr. 40 i 2020 stigende til kr. 43 i 2021 og kr. 44 i 2022.

Gebyr for campingpladser

Gebyr for idrætsanlæg

 • Kontakt HI (Halinspektørforeningen)

Kontaktinformation