En Green Key-virksomhed bliver både inden og efter mærkningen løbende kontrolleret for at sikre at virksomheden lever op til sine forpligtelser og kriterierne. Det omfatter både detaljereret ansøgningsskema, indsamling af dokumentation, kontrolbesøg, godkendelse af Jury etc.

Green Key har en række værktøjer til at sikre overholdelse af kriterier og fremdrift i miljøindsatsen. Det sker ved: