For mange turistvirksomheder er det ikke en svær og uoverkommelig opgave at blive medlem af Green Key. Meget af arbejdet er almindelig sund fornuft, som er sat i system. Men det kræver at virksomheden har hjertet på det rette sted og at virksomheden på alle niveauer går engageret og vedholdende ind i arbejdet – også efter en evt. tildeling af mærket.

Green Keys miljøarbejde:

 • Er et styringsværktøj for miljøarbejdet
 • Er almindelig økonomisk og sund fornuft
 • Igangsætter en proces og ny tankegang
 • Har fokus på relevante miljøforhold
 • Tager hensyn til at virksomheder har forskellige forudsætninger
 • Kan være en model til hurtige besparelser
 • Vil sikre ejerskab hos de ansatte
 • Har også fokus på at gæster kan men ikke skal gøre en indsats
 • Stiller krav videre til leverandører
 • Skal ikke give mærkbar indflydelse på kvaliteten
 • Er pragmatisk – ikke fanatisk

Efter tildelingen

Hvis virksomheden får tildelt Green Key er miljøarbejdet lige begyndt. Når virksomheden er med i ordningen skal den løbende holde gang i ”miljøgryden” og sikre fremdrift i miljøarbejdet. Det er hensigten, at miljøet indgår som element i alle overvejelser og beslutninger, som virksomheden tager.

Virksomheden skal:

 • Arbejde med nye miljømål og handlingsplaner
 • Uddanne og motivere nyt og eksisterende personale
 • Sikre at leverandører lever op til deres forpligtigelser
 • Holde øje med energi- og vandforbrug og økologiprocent

Få mere inspiration på GREETS...