Kragerup Gods værner om miljøet og er nu CO2 neutral

Kragerup Gods med Green Key arbejder aktivt med FN´s Verdensmål og bæredygtig mad. Ifølge godsforvalteren producerer Godset nu så meget energi med fx vindmøller, at driften nu er CO2-neutral. Se video om deres arbejde.

Kragerup gods er Danmarks eneste CO2 neutrale gods. Godset har 6 stk. 3 megawatt vindmøller, som forsyner halvdelen af Kalundborg Kommunes boliger med strøm. Herudover kommer al varme på Godset fra vores eget halmfyr, og vandet har vi selv i undergrunden. 

Godsforvalter Olav Ditlevsen:

"På Kragerup Gods værner vi om miljøet. Vores samlede klimaregnskab viser, at vi er Co2- neutrale. Kortfattet betyder det, at Kragerups Landbrug udleder ca. 2500 ton CO2, skoven absorberer 480 ton CO2, og vindmøllerne absorberer 12500 ton om året, hvilket betyder, at vi har et overskud på vores klimaregnskab på ca. 10.500 ton CO2 om året. Vi kan med rette kalde os Danmarks første CO2-neutrale hotel, hvilket vi er meget stolte af. Vindmølleparken består af 6 stk. Siemens 101 møller på hver 3 MW og disse producerer, hvad der svarer til 12.000 hustandes strømforbrug. Vi producerer halvdelen af Kalundborg kommunes strømforbrug til private. Møllerne er til vingespids 142,5 m høje og har et vingefang på 101 m i diameter. De blev opført i 2012 og forventes at have en driftsperiode på ca. 25 år. Herudover kommer al varme på Godset fra vores eget halmfyr, og vandet har vi selv i undergrunden."

Han fortsætter:

"Vi er certificeret med Green Key, som er et internationalt miljømærke til turistvirksomheder, som gør en ekstra indsats for miljøet. Det fik vi tildelt i 2015, pga. vores mange gode miljøtiltag."