Global Compact

Comwell tilslutter sig FN’s Global Compact og får flere point i Green Key

Fra årsskiftet træder nye kriterier i kraft for Green Key. Et af de nye krav er, at der gives point til virksomheder, som er med i FN Global Compact. Den danske hotelkæde Comwell har allerede sikret sig 3 ekstra point.

Comwell tilslutter sig FN´s Global Compact og forpligter sig i fremtiden til en transparent rapportering, der beskriver og dokumenterer hotelkædens arbejde med ti principper inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption samt med de 17 verdensmål.

Et velfunderet arbejde med bæredygtighed og CSR bliver i stigende grad et konkurrenceparameter, der skal være med til at tiltrække internationale erhvervsturister og konferencer til landet i fremtiden.

Arbejdet med bæredygtighed har fra starten været rodfæstet i de ”Ti Principper” og de 17 verdensmål, hvorfor Comwell ser det som et naturligt næste skridt på at rejsen at tilslutte sig FN´s Global Compact.

”Vi har gennem flere år haft stor fokus på at skabe et stærkt fundament og ambitiøse målsætninger for vores arbejde med bæredygtighed, herunder involvering og uddannelse af vores medarbejdere. Med vores tilslutning til FN´s Global Compact får vi nu skabt transparens omkring vores arbejde på baggrund af dokumenterbare resultater til glæde og gavn for både gæster, medarbejdere og samarbejdspartnere. Samtidig ser vi det som en måde at synliggøre, hvordan hotelbranchen som helhed og vi som koncern kan bidrage til denne vigtige agenda”, siger HR og Sustainability direktør, Mai-Britt Jensen.

Et stærkt netværk med et fælles ansvar
Derudover ser Comwell også frem til at bidrage til netværkets arbejde og være med til at løfte niveauet for ansvarlighed og bæredygtighed i dansk erhvervsliv:

”Global Compact Netværk Denmark er et stærkt netværk, der uden tvivl kan bidrage til Comwells videre arbejde med bæredygtighed, ligesom vi forhåbentlig kan være med til at sætte fokus på de udfordringer og muligheder, der er i vores branche og inspirere andre. At arbejde med bæredygtig udvikling er et fælles ansvar, og derfor tror vi også på, at det er en opgave, der bedst løses i fællesskab”, slutter Mai-Britt Jensen.

Global Compact Netværk Denmark er med sine 440 medlemmer det største, danske netværk for ansvarlige virksomheder. Netværket er virksomhedsdrevet men engagerer også civilsamfundet, offentlige institutioner og andre interessenter for at mobilisere flere virksomheder til at arbejde med forretningsdrevet samfundsansvar til gavn for både samfund og virksomheder. 

Global Compact Network Denmark er en nonprofit forening drevet af medlemmerne, hvis opgave er at facilitere videndeling mellem de danske medlemmer og give dem inspiration og værktøjer på deres rejse og i arbejdet med bæredygtighed. Netværket arbejder desuden med FN’s Global Compact i New York og samarbejder med lokale søsternetværk i hele verden om at stille international ekspertise til rådighed.

Læs mere om FN’s Global Compact…