Ronæsstrandsortering2

Nye krav gælder alle: Er I klar til at sortere affaldet?

Fra årets udgang er det et krav, at virksomheder sorterer deres affald i ni forskellige spande. HORESTA og Green Key hjælper med webinar, guide og skabeloner med de nye regler til affaldssortering. Med på webinaret var Miljøstyrelsen, som også besvarede spørgsmål.

Fra årets udgang er det et krav, at virksomheder sorterer deres affald i ni forskellige spande.

Det drejer sig om: Mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast-, mad- og drikkekarton, farligt affald og restaffald. 

Miljøstyrelsens fokus var lige nu på at få alle virksomheder ombord på de kommende regler samt at få styr på den praktiske afvikling.

Deltog du ikke på webinaret, kan du se Miljøstyrelsens informationsmateriale her