Handinhand

Forsøg med 3. parts-konsulentbesøg

Som supplement til de rådgivende konsulentbesøg har Green Key indgået en aftale med konsulenthuset Norion om gennemførelse af 3. partsbesøg

En af styrkerne ved Green Key, Green Attraction m.fl. er at konsulentbesøgene bruges til dialog og rådgivning i forhold til den grønne indsats. Det vil Green Key fortsætte med.

Men for yderligere at styrke troværdigheden af ordningerne indføres der på forsøgsbasis tredjepartsbesøg. Der er indgået en aftale med konsulentvirksomheden Norion, der i det næste halve år udfører tredjepartsbesøg på en række medlemmer af især Green Key. Men virksomheder med Green Attraction, Green Tourism Organization, Green Restaurant og Green Camping bliver på sigt også omfattet. 


Alle besøgte steder vil blive kontaktet inden besøget og efterfølgende er det fortsat sekretariatet for Green Key m.fl. som håndterer korrespondancen med de mærkede steder. Det er også fortsat Juryen som træffer afgørelse om konsekvenser ved manglende opfyldelse af procedure og krav.