ALSIKAUGUST2021 58 968X645

Alsik får certifikat for sine grønne initiativer

Alsik Hotel & Spa i Sønderborg har fået turismens anerkendte miljømærke: Green Key-certifikatet. Green Key er en international miljømærkningsordning, der anerkender virksomheders indsats for at minimere deres påvirkning på planeten og fremme ansvarlig turisme.

For at blive certificeret skal virksomhederne leve op til en lang række konkrete miljøkrav, og forpligte sig til en omfattende godkendelsesprocedure og løbende kontroller. I forbindelse med certificeringen af Alsik Hotel & Spa udtaler juryen blandt andet:

”Juryen har især bemærket, hvordan der fra start har været et fokus på at fremtidssikre bygningen med seriøse investeringer i bl.a. styring og monitorering af energiforbrug og det heraf følgende målrettede arbejde med at nedbringe hotellets CO2-udledning”.

Alsik har siden designfasen været planlagt som et visionært grønt byggeri med særdeles ambitiøse bæredygtighedsmål. Hotellet har f.eks. 380 m2 solceller på taget og en varmeforsyning baseret på fjernvarme. Begge dele bidrager til at sænke CO2 aftrykket. Dertil kommer, at der er etableret tekniske løsninger og systemer der sikrer, at overskudsvarme fra køleanlæggene kan lagres og benyttes efter behov. Det gør det muligt at bruge overskudsvarme til bl.a. at opvarme brugsvandet på hotelværelserne og i Spaen. Et andet vigtigt element, som sparer CO2 er, at al belysning på hotellet er baseret næsten 100% på strømbesparende LED belysning.

Også bekæmpelse af madspild er et vigtigt fokusområde, ligesom der gøres meget ud af at handle med primært lokale fødevareleverandører. Sidstnævnte understøtter en lokal bæredygtig udvikling, og reducerer CO2­ udledninger fra produktion, opbevaring og transport.

”Vi er meget stolte over at have opnået Green Key-certificeringen. Det afspejler vores engagement i bæredygtighed og miljøansvar. Bæredygtighed og grønne løsninger har været en vigtig del af Alsik siden den tidlige idéfase,” fortæller Jesper Bach Larsen, CEO hos Alsik Hotel & Spa.

Certificeringen fra Green Key er et dejligt skulderklap, men arbejdet stopper ikke her. Arbejdet med at gøre hotellet mere bæredygtigt fortsætter, og vi sigter hele tiden efter nye forbedringer” understreger Jesper Bach Larsen.

Gennem de mange tiltag, som nu har ført til at Alsik er certificeret, bidrager hotellet til målet om at gøre Sønderborg 100% CO2-neutral i 2029. Et ambitiøst mål som kommune, erhvervsliv og indbyggere er gået sammen om via ProjectZero. Det er et arbejde som løbende udbygges, og med Green Key certificeringen forpligter Alsik Hotel & Spa sig også til at fortsætte arbejdet med løbende for at nedbringe sit CO2 aftryk.